Chikungunya virus infection

Source:http://linkedlifedata.com/resource/umls/id/C0008055