Statements in which the resource exists as a subject.
PredicateObject
rdf:type
pubmed:title
Roczniki Akademii Medycznej w Bia?ymstoku (1995)
pubmed:isoAbbreviation
Rocz. Akad. Med. Bialymst.